How to get trial:
– Step 1: Download Auto Summoners War and extract it by Winrar.
– Step 2: Run and wait for login dialog appearing
– Step 3: Select I want a free trial and press Trial button

 

TênĐường dẫnGhi chú
Auto Summoners WarLink 1 | Link 2Pass giải nén: 123456
Giả lập Nox 6.3.0.2Tải về
DotNet 4.5Tải vềCài thêm khi chạy phần mềm và bị báo lỗi trên Windows 7
TeamviewerTải vềKhi cần hỗ trợ kỹ thuật