Hướng dẫn cấu hình màn hình Windows

Windows 7

– Bước 1: Chuột phải vào màn hình windows và chọn như hình

– Bước 2: Đảm bảo độ phân giải hiện tại lớn hơn 1067 x 600

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn 100% (default) và nhấn Apply
– Bước 5: Chọn Log off now để hoàn tất

 

Windows 8.1

– Bước 1: Chuột phải vào màn hình windows và chọn như hình

– Bước 2: Đảm bảo độ phân giải hiện tại lớn hơn 1067 x 600

– Bước 3: Chọn như hình

– Bước 4: Chọn 100% (default) và nhấn Apply
– Bước 5: Chọn Sign out now để hoàn tất

 

Windows 10

– Bước 1: Chuột phải vào màn hình windows và chọn như hình

– Bước 2: Đảm bảo độ phân giải lớn hơn 1067 x 600

– Bước 3: Chọn 100% như hình

– Bước 4: Khởi động lại máy tính để hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *