Auto Summoners War
***Không đọc vào game, không bị khóa acc***

1. Tự động farm
– Tự lập tổ đội khiêu chiến
– Tự động khiêu chiến lại hoặc dừng nếu thua cuộc
– Tiếp tục khiêu chiến map tiếp theo hoặc khiêu chiến lại nếu chiến thắng
– Tự đổi thành viên khi max level
 Tự trả lời Quiz
 Tự học Quiz mới khi có (tích hợp AI)
 Lọc rune theo độ quý hiếm và theo tên
 Tự đổi và train level Monster

2. Hỗ trợ
– Tự mua năng lượng khi hết
– Tự dừng nếu không đủ crystal
– Tự dừng nếu thua cuộc
– Tự dừng nếu gặp quiz
– Thoát game hoặc tắt máy khi cần

3. Đặc trưng
– Phần mềm không can thiệp vào game
– Không chiếm chuột khi hoạt động
– Không bị phát hiện sử dụng công cụ hỗ trợ
– Có thể auto nhiều tài khoản một lúc
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ 
– Hỗ trợ ẩn cửa sổ giả lập