Auto Summoners War
***Không đọc vào game, không bị khóa acc***

1. Tự động farm
– Tự lập tổ đội khiêu chiến
– Tự động khiêu chiến lại hoặc dừng nếu thua cuộc
– Tiếp tục khiêu chiến map tiếp theo hoặc khiêu chiến lại nếu chiến thắng

2. Hỗ trợ
– Tự mua năng lượng khi hết
– Tự dừng nếu không đủ crystal
– Tự dừng nếu thua cuộc
– Thoát game hoặc tắt máy khi cần

3. Đặc trưng
– Phần mềm không can thiệp vào game
– Không chiếm chuột khi hoạt động
– Không bị phát hiện sử dụng công cụ hỗ trợ
– Có thể auto nhiều tài khoản một lúc
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ 
– Hỗ trợ ẩn cửa sổ giả lập