[Tính năng]
– Tự lập tổ đội và khiêu chiến
– Nếu khiêu chiến thua cuộc:
  + Chuyển sang trạng thái dừng
  + Hoặc khiêu chiến lại
– Nếu khiêu chiến thắng cuộc:
  + Chuyển sang stage tiếp theo
  + Hoặc khiêu chiến lại (replay)
– Tự động mua năng lượng khi hết
  + Mua cho đến khi hết crystal      –> Chuyển sang trạng thái dừng
  + Mua theo số lượt quy định sẵn  –> Đủ lượt thì sang trạng thái dừng
– 
Tùy chọn Thoát game hoặc Tắt máy khi vào trạng thái dừng
– Hẹn giờ tắt máy
– Khởi động game nhanh
– Ẩn cửa sổ game, ẩn phần mềm auto
– Hỗ trợ đa ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt